Graeme Truslove: Intuited Architectures

Press/Media: Other

Description

Entire transcript (Dutch), Engish below:

 

Het werk van Graeme Truslove laat zich opdelen in ‘vaststaande’ elektroakoestische composities en live improvisaties. Voor ‘Intuited Architectures’ heeft hij die uitersten, zoals de titel al aangeeft, geprobeerd samen te brengen. Zorgvuldig opgebouwde composities, waarin de kleinste details zorgvuldig hun juiste plek kregen toebedeeld, manipuleerde hij in optredens met zelfgebouwde elektronica. Aanvankelijk was het een poging om grip te krijgen op technieken op microniveau. Het bracht Truslove op onvoorziene mogelijkheden. We nemen het voor gegeven aan: wat we horen zijn zes elektronische composities die spelen met enerzijds drones en anderzijds kleine sonische gebeurtenissen, en met de afwisseling van drukte en rust. Met name in de eerste drie stukken van het album, die samen een suite vormen, is er een vervreemdende combinatie van kalmte en nervositeit. Zoemende tonen en langgerekte lijnen gaan gepaard met bijna stotterende klankjes hier, een droog en gedempt knapperend en tikkend geluid daar, of met een veelheid aan stuiterende en ritselende geluiden. Af en toe klinken flarden van wat ritmes kunnen worden, maar voor je het weet zijn ze alweer verdwenen. Daarbij zijn er doorlopend wisselingen van sfeer en gebeurtenissen; er gebeurt heel veel, een structuur is moeilijk aan te wijzen. De drie overige composities lijken sterker gecentreerd rond een bepaald idee, maar ook deze stukken kennen wendingen in timbre, textuur en sfeer. Zo is ‘Elements’ wederom een vol stuk met verschillende lange, dalende lijnen die weer bestaan uit vele nerveuzige geluidjes. Tevens zijn er juist stijgende tonen, die flakkeren en piepen, totdat de compositie uiteenvalt in een zwaar vervormd geluid. Hoogtepunt is het afsluitende ‘Strata’, waarin de Schot ondersteuning krijgt van George Lyle. Prachtige lange lijnen van elektronica en gestreken bas vervlechten zich, drones klinken samen met korte klanken, alles met een warm en organisch gevoel.

 

Graeme Truslove's work is divided into "fixed" electro-acoustic compositions and live improvisations. For 'Intuited Architectures' he tried to bring together those extremes, as the title indicates. Carefully compiled compositions, in which the smallest details were carefully assigned to the right place, he manipulated in performances with self-built electronics. Initially, it was an attempt to get hold of micronuting techniques. It brought Truslove unforeseen possibilities. We take it for granted: what we hear are six electronic compositions that play on the one hand drones and on the other hand little sonic events, and with the variety of hustle and bustle. Especially in the first three pieces of the album, which together form a suite, there is a alienating combination of calm and nervousness. Sweeping tones and elongated lines are accompanied by almost stumping sounds here, a dry and muted crackling and tickling sound there, or with a multitude of bouncing and rustling sounds. Occasionally sounds of what rhythms can become, but before you know they have disappeared again. In addition, there are continuous changes of atmosphere and events; There is a lot happening, a structure is difficult to identify. The three remaining compositions seem to be more centrally centered around a certain idea, but these pieces also show changes in timbre, texture and atmosphere. For example, 'Elements' is a full piece with several long, falling lines, which again consist of many nervous sounds. There are also rising tones that flicker and peep until the composition breaks into a heavily distorted sound. Highlight is the closing 'Strata', in which the Scot receives support from George Lyle. Beautiful long lines of electronics and stroke bass twist, drones sound together with short sounds, all with a warm and organic feel.

Period7 Aug 2017

Media coverage

1

Media coverage

 • TitleGraeme Truslove: Intuited Architectures
  Degree of recognitionInternational
  Media name/outletGonzo Circuis
  Media typeWeb
  Country/TerritoryNetherlands
  Date7/08/17
  DescriptionA review in the Dutch music magazine Gonzo Circuis
  Producer/AuthorRobert Muis
  URLwww.gonzocircus.com/intuited-architectures/
  PersonsGraeme Truslove

Keywords

 • review
 • electroacoustic
 • acousmatic
 • CD
 • album